CBTT vv tạm ngừng hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Sông Đà - Xí nghiệp Sông Đà - SODIC số 01