Công trình công nghiệp

Công trình Thủy điện Nậm Khánh

Thông tin dự án:
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sông Đà 9;
- Địa điểm xây dựng: Xã Nậm Khánh, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai;
- Tổng mức đầu tư: 278,3 tỷ VNĐ;
- Công suất lắp máy: 12MW;
- Tiến độ dự án: 2007 - 2011
SODIC.,JSC tham gia:
- Thi công Hầm dẫn nước số 1 và Hầm dẫn nước số 2;