Công trình công nghiệp

Công trình thủy điện Bắc Nà

Thông tin dự án:
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Toàn cầu DATC
Địa điểm xây dựng: Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
Tổng mức đầu tư: 571,5  tỷ VNĐ
Công suất lắp máy: 20MW
Tiến độ dự án: 2011-2016
SODIC.,JSC tham gia:
- Thi công hầm dẫn nước