Công trình công nghiệp

Công trình Thủy điện Nho Quế 3

Thông tin dự án:
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bitexco Nho Quế;
- Địa điểm xây dựng: Xã Lũng Pù, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang;
- Tổng mức đầu tư: 2.323 tỷ VNĐ;
- Tổng công suất lắp máy: 110MW;
- Tiến độ dự án: 2007-2012.
SODIC.,JSC tham gia:
- Thi công khoan phun gia cố, chống thấm đập dâng;
- Thi công hầm hành lang khoan phun;
- Thi công khoan phun xử lý nước thấm hố móng nhà máy.