Thông tin tổng quát

THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà;
Tên tiếng Anh: Song Da Investment and Trading Joint Stock Company
Tên viết tắt: SODIC.,JSC
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp giấy phép kinh doanh số 0102662098 lần đầu ngày 29/02/2008, thay đổi lần 8 ngày 05/05/2015.
Địa chỉ: Tầng 2 –Tòa nhà CT4 –Khu đô thị Văn Khê –Quận Hà Đông –Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 04 63254567               Fax: 04 63252189
Ngành nghề kinh doanh:
-      Khảo sát xây dựng;
-      Thiết kế cơ điện công trình;
-      Thiết kế kiến trúc, thiết kế quy hoạch, nội thất công trình, hạ tầng kỹ thuật;
-      Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp, các công trình ngầm và mỏ;
-      Thiết kế các công trình xây dựng cầu đường, công trình thủy lợi, thủy điện hạ tầng kỹ thuật;
-      Giám sát thi công xây dựng thủy lợi, giao thông, thủy điện trong lĩnh vực xây dựng hoàn thiện;
-      Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đến nhóm A;
-      Thẩm tra thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán và tổng dự toán công trình xây dựng;
-      Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị và khu công nghiệp;
-      Tổng thầu xây dựng, quản lý dự án các công trình xây dựng;
-      Tư vấn, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, công nghiệp;
-      Thi công công trình đường dây và trạm đến 110KV
-      Thi công, đào hầm và khai thác đá;
-      Thị nghiệm địa kỹ thuật, đo địa vật lý;
-      Thi công xây lắp các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và giao thông, thủy lợi và thủy điện;
-      Thi công gia cố và xử lý nền móng các công trình;
-      Khai thác, chế biến khoáng sản (trừ các loại khoáng sản nhà nước cấm);
-      Kinh doanh khoáng sản (trừ các loại khoáng sản nhà nước cấm);
-      Kinh doanh vật tư, máy móc, thiết bị khảo sát dân dụng, công nghiệp;
-      Kinh doanh vật liệu xây dung và trang thiết bị nội ngoại thất;
-      Sản xuất và mua bán điện thương phẩm;
-      Môi giới thương mại (không bao gồm môi giới bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài), đại diện thương nhân;
-      Kinh doanh dịch vụ nhà hàng;
-      Kinh doanh khách sạn (Không bao gồm kinh doanh quán Bar, phòng hát Karaoke, vũ trường);
-      Kinh doanh bất động sản.
Nhân lực chủ chốt:
        Họ và tên                                                       Chức vụ
-      Phan Đình Toại
-      Nguyễn Khắc Sơn
-      Nguyễn Bá Viện
-      Hoàng Văn Đại
-      Nguyễn Ngọc Quang
-      Lê Ngọc Tĩnh
-      Nguyễn Ngọc Quang
-      Phạm Đình Phôn
-      Nguyễn Hồng Phong
-      Vũ Đức Luân
-      Phạm Văn Tuân
-      Tổng giám đốc
-      Phó Tổng giám đốc
-      Phó Tổng giám đốc 
-      Kế toán trưởng
-      Trưởng phòng Kỹ thuật
-      Trưởng phòng Kinh tế
-      Giám đốc XN Sông Đà SODIC số 01
-      P Giám đốc XN Sông Đà SODIC số 01
-      P Giám đốc XN Sông Đà SODIC số 02
-      P Giám đốc XN Sông Đà SODIC số 02
-      P Giám đốc XN Sông Đà SODIC số 02
Tổng số nhân lực: 355 người
-      Trình độ trên đại học: 5 người
-      Trình độ đại học: 40 người
-      Cao đẳng, trung cấp: 20 người
-      Công nhân kỹ thuật: 290 người