Công trình công nghiệp

Công trình Thủy Điện Đồng Nai 5

Thông tin dự án:
- Chủ đầu tư: Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam;
- Địa điểm xây dựng: Xã Đăk Sin, Huyện Đăk R' lấp, Tỉnh Đăk Nông và Xã Lộc Bắc, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng;
- Tổng mức đầu tư: 6.100 tỷ VNĐ;
- Công suất lắp máy: 150MW;
- Tiến độ dự án: 2012-2015;
SODIC.,JSC tham gia:
- Thi công khoan phun gia cố, chống thấm và khoan thoát nước Đập dâng;
- Thi công gia cố bề mặt mái đào, khoan phụt cố kết và khoan neo dự ứng lực - Hố móng vai trái Đập dâng.