CBTT về tỷ lệ sở hữu phần vốn góp của Cty CPĐT&TM; Sông Đà tại Cty TNHH Sông Đà 7.09