Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
Cập nhật ngày: 04/05/2020

Ngày 28/4/2020 vừa qua, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID – 19, để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp Ban tổ chức rất chú trọng trong công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho cổ đông tham dự. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống lây lan dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ y tế.
Thành phần tham dự đại hội có các đại biểu khách mời: ông Nguyễn Văn Hoằng– Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà, ông Đỗ Xuân Luật– Nguyên chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Sông Đà. 

Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Sông Đà về việc “thông qua  kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019” đại hội đã được nghe ông Nguyễn Bá Viện– Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

 
Tiếp đó, đại hội nghe ông Lê Anh Tuấn– Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. 


Ông Phan Đình Toại– Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và các tờ trình để xem xét thông qua.

Với tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm cao, 100% cổ đông tham dự đã nhất trí với nội dung các báo cáo và các tờ trình được trình bày trong Đại hội. Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp.